Έκδοση Βιβλίου «Σύγχρονη Θεωρία της Κοινωνικής Εργασίας»

Η Ελληνική έκδοση του βιβλίου «Σύγχρονη Θεωρία της Κοινωνικής Εργασίας» του Malcom Payne.

Με χαρά και ικανοποίηση παρουσιάζουμε την 5η έκδοση του βιβλίου του Malcolm Payne, Σύγχρονη Θεωρία της Κοινωνικής Εργασίας από τον εκδοτικό οίκο ΔΙΣΙΓΜΑ, που έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο βιβλιογραφικό κενό στο πεδίο της Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα.

Στο βιβλίο παρουσιάζεται και επανεξετάζεται όλη τη σύγχρονη θεωρία που διέπει την πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας και καταδεικνύεται το πως οι θεωρίες καθοδηγούν τους επαγγελματίες και βελτιώνουν την πρακτική.

Το βιβλίο είναι δομημένο σε τέσσερα διακριτά μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται γενικά στην κατασκευή της Κοινωνικής Εργασίας, τη συζήτηση σχετικά με τη θεωρία και την εφαρμογή της. Το δεύτερο μέρος εξετάζει στις Θεωρίες της Κοινωνικής Συνοχής, το τρίτο στις Θεωρίες της Ενδυνάμωσης και το τέταρτο στις Θεωρίες της Κοινωνικής Αλλαγής και Ανάπτυξης, και πάρα το ότι δημοσιεύεται μόνο επτά χρόνια μετά την τελευταία του έκδοση, σε ένα μεγάλο μέρος του έχουν χρησιμοποιηθεί νεότερες παραπομπές και βιβλιογραφικές πηγές. Αυτό καταδεικνύει και την συγγραφική και ερευνητική παραγωγικότητα στο πεδίο της Κοινωνικής Εργασίας ως αποτέλεσμα της εξέλιξής της και της διάθεσης να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες και τις νέες αντιλήψεις για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην κάλυψη ατομικών, ομαδικών και κοινωνικών αναγκών και να συμβάλλει στην κοινωνική αλλαγή προς όφελος των εξυπηρετουμένων και της κοινωνίας γενικότερα.

Είναι ένα ευανάγνωστο και καλά δομημένο βιβλίο, παρά το ότι διαπραγματεύεται πολύπλοκες θεωρήσεις που διέπουν την Κοινωνική Εργασία. Όλα τα κεφάλαια αναπτύσσονται με ομοιόμορφο τρόπο και περιλαμβάνουν τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, τα σημεία σύνδεσής τους, ζητήματα αξιών και πολιτικής, τα πεδία εφαρμογής, ενδεικτικά κείμενα άλλων συγγραφέων και τα τελικά συμπεράσματα. Είναι επίσης διανθισμένα με  μελέτες περιπτώσεων, ιδέες για αναστοχασμό, διαγράμματα και συγκεντρωτικούς πίνακες, που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση και ολοκληρώνονται με παράθεση πρόσθετων πηγών που περιλαμβάνουν βιβλία, άρθρα και διαδικτυακούς ιστότοπους, για περαιτέρω διερεύνηση του περιεχομένου του κάθε κεφαλαίου.

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις του, καθώς αναθεωρεί τον τρόπο που μέχρι σήμερα ο συγγραφές παρουσίαζε την σχέση των διαφορετικών θεωρητικών απόψεων για την Κοινωνική Εργασία. Ενώ έχει διατηρήσει την ίδια οπτική για την κοινωνική κατασκευή της Κοινωνικής Εργασίας, έχει αναθεωρήσει αυτό που αποκαλούνταν «πόλεμος» της θεωρίας ή του παραδείγματος, το ότι δηλαδή  οι θεωρίες αντιτίθεντο η μία στην άλλη. Ο Payne, εξετάζοντας τη θεωρία όπως χρησιμοποιείται σήμερα, αναδεικνύει τις κοινές ιδέες και αρχές που υπάρχουν στις περισσότερες θεωρίες που διέπουν την πρακτική. Κατά την ανάγνωση του βιβλίου, ο αναγνώστης θα διαπιστώσει  ότι αυτές είναι παρούσες στον τρόπο που αξιοποιείται το μεγαλύτερο μέρος της θεωρίας που διέπει την πρακτική και  ότι επανεμφανίζονται καθώς διαβάζει τα κείμενα για τη θεωρία και την πρακτική της κοινωνικής εργασίας. Συνεπώς, το βιβλίο αυτό προβάλλει τη βασική συμβολή της συγκεκριμένης ομάδας θεωριών στην πρακτική της κοινωνικής εργασίας, αντί να εστιάζει στα σημεία της μεταξύ τους απόκλισης, χωρίς βέβαια σε καμία περίπτωση να τα παραβλέπει. Για τον λόγο αυτό, εντοπίζονται τα διακριτά χαρακτηριστικά των θεωριών που διέπουν την πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας, ώστε ο επαγγελματίας  να μπορεί να διαχωρίσει τις πηγές των μοντέλων πρακτικής και πιθανόν να κατασκευάσει μια πρακτική που να «συνιστά συνεκτική μορφή πρακτικής».  Η σαφήνεια στη χρήση των θεωρητικών πηγών και η συνακόλουθη ανάπτυξη ιδεών για την πρακτική αποτελούν τις προϋποθέσεις άσκησης της Κοινωνικής εργασίας, με υπευθυνότητα.

Πρόκειται λοιπόν για ένα ολοκληρωμένο σύγχρονο σύγγραμμα στο οποίο παρουσιάζονται και συζητούνται όλες οι διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις της Κοινωνικής Εργασίας και οι εφαρμογές τους στην άσκηση του επαγγέλματος. Το γεγονός καθιστά το βίβλο ένα πολύ χρήσιμο εγχειρίδιο τόσο για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Κοινωνικής Εργασίας, όσο και για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Νικολέτα Ράτσικα                                                              Κλειώ Κούτρα
Επίκουρη Καθηγήτρια                                                       Επίκουρη Καθηγήτρια
Κοινωνικής Εργασίας                                                         Κοινωνικής Εργασίας

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

 

Λεπτομέρειες βιβλίου
Σελίδες: 720
ISBN13: 978-618-202-069-2
Έτος Έκδοσης: 2021
Διαστάσεις: 17×24 cm

Πρόσφατα άρθρα