Ποιοι είμαστε

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας και Κοινωνικής Εργασίας ανήκει στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (HMU) και έχει ως σκοπό κάλυψη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας σε προπτυχιακό́, μεταπτυχιακό́, διδακτορικό́ και μεταδιδακτορικό́ επίπεδο στα πεδία ενδιαφέροντος του εργαστηρίου. 

Συντονίζει ή συμμετέχει σε μια σειρά από διεθνή, εθνικά και περιφερειακά ερευνητικά έργα και προγράμματα. Διαθέτει ένα πλήθος από επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή και εθνικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, κεφάλαια σε βιβλία, και έχει συμμετάσχει σε πλήθος επιστημονικών συνεδρίων στο πλαίσιο διάδοσης του έργου του. Στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες και συνεργάζεται με επιστήμονες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.