Τακτικά Μέλη του Εργαστηρίου

διευθυντρια εργαστηρίου

Κλειώ Κούτρα

Αναπληρώτρια ​Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας στη Δημόσια Υγεία

Τηλ. 2810 379243

Βασιλεία Παπαδάκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εκπαίδευσης στην Κοινωνική Εργασία

Τηλ. 2810 379529

Ζαχαρούλας Κασσέρη

Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο«Κοινωνική Εργασία με Έμφαση στις Εξαρτήσεις»

Τηλ. 2810 379544

Ελένη Κουτσουράκη

Επίκουρη Καθηγήτρια Προσφυγικής Προστασίας, Δικαίου και Δικαιωμάτων στον ευρωμεσογειακό χώρο

Τηλ. 2810 ——

Αικατερίνη Οικονόμου

Επίκουρη Καθηγήτρια Διαπολιτισμικής Κοινωνικής Εργασίας

Τηλ. 2810 379527

Μανώλης Προκοπάκης

Επίκουρος καθηγητής στην Κοινοτική Οργάνωση και Κοινωνική Αλλαγή

Τηλ. 2810 379526

Νικολέτα Ράτσικα

Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινοτικής Κοινωνικής Εργασίας

Τηλ. 2810 379527

Κυρμιζάκη Στέλλα

Τηλ. 2810 379548 και 2810 379524