Μεταδιδακτορική έρευνα και Διδακτορικές Διατριβές

Μεταδιδακτορική Έρευνα σε εξέλιξη

 

Έλενα Μαμουλάκη: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της σχέσης των νέων γυναικών με την εργασία στην ύπαιθρο της Κρήτης

 

Διδακτορικές Διατριβές σε εξέλιξη

 

  1. Λίνα Πελεκίδου: «Η βίωση του τραύματος από τους πρόσφυγες»
  2. Γιάννης Σφεντουράκης: «Επισιτιστική ασφάλεια και διαιτητική ενσωμάτωση. Μελέτη σε μετανάστες στην Κρήτη»
  3. Μαριλένα Ανδρουλάκη: «Μετά το σχολείο τι; Η επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με Ειδικές μαθησιακές Δυσκολίες»
  4. Αντρέας Βοριζανάκης: «Η  επαγγελματική ζωή των κοινωνικών λειτουργών που εργάζονται σε προσφυγικές δομές», 
  5. Κατερίνα Λαθιωτάκη: «Η αφήγηση του τραύματος μέσα από την τέχνη σε διεμφυλικά άτομα»
  6. Πλοτνικώφ Κική: «Η επαγγελματική ζωή των κοινωνικών λειτουργών που εργάζονται σε κοινωνικές δομές των Δήμων της Κρήτης»